Zele – Geraardsbergen : 1 – 1

gelijkspel

Drie jaar geleden werd e.h. Robbrecht De Latte, die toen parochiepriester was in het dekenaat Zele, als pastoor aangesteld in Geraardsbergen-Noord. Dan was het 1 – 0 in de match Geraardsbergen – Zele. Op 26 september werd ik door onze bisschop, mgr. Luc Van Looy, benoemd tot deken van het dekenaat Zele-Berlare. Gelijkspel: 1 – 1! Gelukkig is de benoeming van priesters geen wedstrijd maar een delicate aangelegenheid die de bisschop en zijn vicarissen na rijp beraad, gebed en overleg met de kandidaten behartigen.

dekenij Geraardsbergen

dekenij Geraardsbergen

 

nieuwe uitdaging

Zele is een wat groter dekenaat dan Geraardsbergen (40.000 inwoners i.p.v. 32.000) maar met minder parochies (8 i.p.v. 16) en nog minder actieve parochiepriesters (nu 2 i.p.v. 4). Na het vertrek van de huidige deken, e.h. Alfons Willems, die in januari op eervol pensioen gaat, schiet er nog één pastoor over, e.h. Marc Van Steen, maar die is door de bisschop tot deken van Sint-Gillis-Waas benoemd en zal wellicht rond Allerheiligen reeds vertrekken, dus nog voor de actuele deken. Hopelijk komt er voor deze priester nog vervanging, want anders staat de nieuwe deken er alleen voor, zij het met veel hulp van zeven gepensioneerde priesters, van vier diakens en van een schare bereidwillige gelovigen.

terugblikken en vooruit kijken

Sinds mijn aanstelling hier in Geraardsbergen op 7 december 2008 heb ik tal van deugddoende ervaringen meegemaakt op pastoraal en menselijk vlak. Mijn grootste vreugde was om mij thuis te mogen voelen bij collega’s en oud-leerlingen van mijn eerste pastorale periode, toen ik tussen 1986 en 1992 priester-leraar was in het Sint-Catharinacollege. Ook de nabijheid van mijn broer René en zijn gezin in Zandbergen deed veel deugd. Uiteraard heb ik veel nieuwe vrienden gemaakt en mensen van parochies, verenigingen en instellingen evenals weinig kerkbetrokken Geraardsbergenaars mogen leren kennen. De intense samenwerking op vele dekenale en parochiale terreinen in vieringen, vorming en diakonie was voor mij een echte leerschool, die mij in mijn volgende taak bijzonder van pas zal komen. Het groeien naar de nieuwe parochie, geruggesteund door de vernieuwde katechesewerking, vormde de laatste jaren de rode draad in de pastoraal. Daarbij hebben de vergaderingen van het dekenaal team en van de dekenale conferenties, samen met talloze parochieploegvergaderingen, het pad geëffend. De steun van een parochieassistente en van het dekenaal secretariaat, van de collega’s-priesters, diakens en verantwoordelijke lekegelovigen deed ons steeds dieper nadenken over de toekomst van de Kerk. Niet alles liep van een leien dakje. Daar moeten we geen doekjes om winden. Waar mensen zijn wordt gemenst en het is evident dat ik ook maar een mens ben. Bijzondere dank aan alle mensen van goede wil, die Jezus’ boodschap willen blijven uitdragen in ons dekenaat en dat ik veel van hen heb mogen leren – soms met vallen en opstaan. Verder nieuws over wanneer het afscheid en de aanstelling zullen gebeuren volgt nog later, maar intussentijd hoop ik dat ons dekenaat een boeiend nieuw pastoraal jaar zal tegemoet gaan, wellicht vanaf februari onder leiding van een nieuwe deken.

 

Hartelijke groeten en nu al dank voor vijf mooie, intense jaren,Jan op de Berlijnse Reichstag

 

deken Jan

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>