Door gesprekken met ouders van kinderen die zich moeilijk in een groep integreren, soms door een stoornis in het autismespectrum of door pestgedrag van anderen, groeide het kinderverhaal Jens is liever een hondje.

In 2010 zocht Marjan De Ridder bij het verhaaltje tekeningen op internet en werd het boekje zo'n 50 maal gekopieerd. Telkens leerkrachten of ouders van kleine kinderen het lazen, herkenden ze er situaties in van hun eigen leerlingen of kinderen.

In 2014 werd het verhaal ingekort door mij en voorzien van originele tekeningen door grafisch ontwerper Nele Dewilde, mijn nichtje. Het vormde een stuk van het haar eindwerk voor Grafische en Digitale Media.

Zo kon het in 2015 ook uitgegeven worden door Uitgeverij Het Punt.

Te bestellen via www.deleeswinkel.be of via elke boekhandel.

ISBN : 9789460792137 - winkelprijs : 17 euro.