Blog met mijmeringen

een bijzonder paneel

Sinds ik op 16 februari 2014 door mgr. L. Van Looy, onze Gentse bisschop, ben aangesteld in Zele, raakte ik gefascineerd door een paneelschilderij van de Heilige Familie met kleine Sint-Jan de Doper, dat in een schildersezel naast het hoofdaltaar van de Sint-Ludgeruskerk stond. Het was duidelijk veel ouder dan de vroeg-18de eeuwse kerk. Met stille wenken van Jan Klinckaert, kunsthistoricus, directielid van het CRKC in Heverlee en tevens dirigent van o. a. het Familiekoor uit de Zeelse hoofdkerk, kwamen de geheimen van het schilderij steeds meer aan het licht. Zelf ontdekte ik nogal wat gelijkenissen met figuren die Michelangelo op het plafond van de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad heeft geschilderd. Op aanwijzing van Jan kwam ik op het spoor van de zoekterm Madonna del Silenzio (Onze-Lieve-Vrouw van de stilte), en daardoor vond ik zowel Michelangelo’s tekening uit 1538 als meerdere schilderijen en etsen die erop gebaseerd zijn.

 

kunstroof

In mijn enthousiasme heb ik tijdens de kerstvieringen van 2018 de betekenis van het schilderij en de band met kerstmis toegelicht, zonder evenwel Michelangelo te vermelden. Heeft die aandacht iemand aangezet om het paneelschilderij op 11 januari 2019 uit onze kerk te komen stelen? Hopelijk komen we het nog eens aan de weet en nog liever: krijgen we het paneel ooit terug. Voorlopig ontbreekt nog elk spoor. In elk geval heb ik aan mijn boek een vervolg gebreid, dat mogelijke motieven tot de diefstal en een gefingeerde karakterschets van de heler omvat. Wie de roman zal doorsnuisteren mag zichzelf een oordeel vormen over het enigma, het raadsel of het paneel van Michelangelo’s hand was dan wel van een leerling of volgeling van hem.


reportage

Evenzeer kan de lezer speculeren wie de dief zou kunnen zijn en wat de beweegredenen voor de nachtelijke inbraak uitmaakten. Wie googelt naar Faroek, Zele krijgt direct een uitgebreide reportage over de stoutmoedige diefstal te zien, in de hoop dat een gouden tip de terugkeer van het schilderij kan veroorzaken.

www.youtube.com/watch?v=2BQoE1OC9Gk

 

publicatie in twee talen en formats

Via Amazon is het boek over het paneelschilderij in het Nederlands en in Engelse vertaling te verkrijgen. Het wordt zonder verzendingskosten naar je opgestuurd. Niet alleen geprint maar ook voor e-reader is het beschikbaar.


Zoek www.amazon.com en vul in: Jan Van Raemdonck

Dan vind je al de boeken die ik publiceer via Amazon of via andere uitgeverijen.

Of ga voor Het Michelangelo-enigma

rechtstreeks naar

www.amazon.de/s?k=jan+van+raemdonck&ref=is_s

 

VEEL SPANNEND LEESGENOT!