10-06-2010

een vlotte novelle


Retour van de Rechtvaardige Rechters

Amsterdam, uitgeverij Gopher, 2009 

Van de novelle Retour van de Rechtvaardige Rechters

is er een PP-presentatie beschikbaar die veel achtergronden geeft en de lectuur van het boek nog intrigerender zal maken.

De auteur is bereid hiermee een conferentie te geven. Ook van de andere boeken is er een PowerPoint-presentatie gemaakt.

Neem contact: jvanraemdonck@telenet.be

Categorie: General

Vier thema's worden erin behandeld:

* autisme: volgens Wikipedia gaat het hierover:

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en zich steeds herhalend gedrag. De stoornis is al aanwezig voor de geboorte, maar voor het derde levensjaar niet duidelijk zichtbaar, en het kan niet genezen worden. Een persoon met een ernstige vorm van autisme kan niet zelfstandig leven. Vroeger dacht men dat alleen mensen met een verstandelijke handicap autistisch konden zijn. Tegenwoordig wordt autisme als grotendeels onafhankelijk van de intelligentie beschouwd.

Wat de oorzaken van autisme betreft, zijn er nog maar weinig wetenschappelijk goed onderbouwde conclusies.

Autisme is afgeleid van het Griekse woord "autos", zelf.

Tot zover de definitie. De hoofdfiguur van de roman is een geniale autist, iemand die een buitengewone eigenschap extreem ontwikkelde: hij kan tot in de details schilderijen memoriseren en ze naschilderen. Bovendien is hij een handige harry met penseel en verf, met hout en schrijnwerkerij. Buiten dat weet hij nog een alarmsysteem te omzeilen om een ongeziene kunstroof te plegen: hij brengt een kostbaar kunstwerk terug!

* roeping : hij voelt zich geroepen tot het priesterschap maar de directeur van het priesterseminarie voelt spontaan aan dat hij hiervoor niet geschikt is. Zelf ziet hij niet in waarom hij de Kerk als priester geen dienst zou kunnen bewijzen.

 

* wraak : omdat hij niet aanvaard wordt voor de priesteropleiding zint Michaël Merckaert op wraak. Hij wil een schilderij van de seminariedirecteur kopiëren en zijn kopie in de plaats hangen. Maar bovendien zoekt hij een paneel van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck uit de Gentse Sint-Baafskathedraal te stelen en door zijn kopie te vervangen. 

* Rechtvaardige Rechters : Het in 1934 wellicht door Arsène Goedertier (een Wetterse wisselagent en vroegere koster-organist) gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters is al 75 jaar zoek maar door een ongelooflijk toeval ontdekt Merckaert het kostbaar kunstwerk. Zal hij toch het paneel van de Pelgrims, rechts onderaan het veelluik, afwerken en dit stelen om zijn kopie in te plaats te zetten of gaat hij de originele Rechtvaardige Rechters terugbrengen?

 

De boeiende zoektocht naar rechtvaardigheid en subtiele wraak eindigt op een onverwachte manier, maar om te weten hoe moet je het boek snel lezen!