Over een heruitgave, vertalingen en een twee nieuwe boeken

Leuk nieuws uit boekenland!

Een auteur die stil zit heeft geen toekomst, of is literair gezien wellicht al gefossiliseerd. Dat moeten we ten stelligste vermijden. Daarom wat goed nieuws over een heruitgave, vertalingen, een late uitgave en een boek dat op stapel staat.

AGBvoorkaft 3

Heruitgave van Als Gij bestaat. Het roepingsverhaal van Charles de Foucauld

Tijdens mijn jaren in het Grootseminarie aan de Reep in Gent (1980-1984) mocht ik voor de K U Leuven een baccalaureaat in de Godgeleerdheid voorbereiden. Dat hield in: Grieks en Hebreeuws volgen bij prof. P. Schmidt plus een scriptie schrijven. Vanuit mijn achtergrond bij Jonge Kerk, een evangelische Vlaamse jeugdorganisatie met als stichter en bezieler priester Daniël Evrard, had ik de figuur van de Franse missionaris Charles de Foucauld (1858-1916) leren kennen. Het leek me een goed idee zijn spiritualiteit diepgaander te bestuderen. Toevallig kwam ik op het spoor van de theorie van de frustratieneurose, zoals de Nederlandse psychiater dr. Anna Terruwe die had omschreven. Gaandeweg merkte ik dat deze visie op Charles de Foucauld kon toegepast worden, omdat hij al heel jong beide ouders verloor, een moeilijke zoektocht naar zijn levenszin had ondernomen en uiteindelijk via de islam, het geloof van zijn 8 jaar oudere nicht Marie en de begeleiding van een Parijse priester Henri Huvelin tot een bekering en tot heling uit zijn diepgaand gemis kwam. Als ontdekkingsreiziger door Marokko, broeder bij de Trappisten, knecht bij de Clarissen in Nazareth en tenslotte als non-conformistische missionaris in Algerije werd hij een spiritueel voorbeeld voor velen, die na zijn gewelddadige dood tijdens de Eerste Wereldoorlog bij hem inspiratie vonden.

Tijdens de twee jaar voor mijn priesterwijding in 1984 heb ik een studie geschreven over broeder Charles van Jezus, zoals hij zichzelf noemde. Promotor was prof. dr. Joris Baers (KUL). Na mijn wijding mocht ik nog een paar jaar naar Leuven trekken, om mijn licentie moderne geschiedenis te halen. Daar vertelde men mij op het faculteitssecretariaat van godgeleerdheid dat mijn scriptie uitgebreid genoeg was om er, met enkel een nieuwe titelbladzijde, een licentie godsdienstwetenschappen voor te krijgen, wat in 1985 dan ook gebeurde – met dank aan toenmalig faculteitssecretaris Karel D’huyvetters! Tijdens mijn studietijd begon ik de licentie godgeleerdheid te combineren met die van moderne geschiedenis, met als thesis De eucharistie in de tijd en spiritualiteit van Charles de Foucauld. Prof. dr. E. Lamberts, die ook mijn thesis van geschiedenis volgde, werd de promotor. Een eerste, algemeen hoofdstuk over politiek en kerk in de jaren 1880-1916 van deze nieuwe thesis, kwam in de plaats van het eerste hoofdstuk van mijn oorspronkelijke scriptie en op vraag van pater Harry van Pelt, uit Averbode, werd het boek in 1987 bij Altiora uitgegeven.

Na enkele jaren was de uitgave niet meer beschikbaar en een heruitgave zat er toen niet meer in. Toch kreeg ik nog regelmatig vragen van geïnteresseerde mensen naar deze studie, die voor velen een spiegel kan betekenen om hun eigen roepingsverhaal af te wegen tegenover dat van Charles de Foucauld en om klaarder te zien in hun leven. In maart 2019 is dit boek daarom heruitgegeven, nu via Amazon, zowel in boekvorm als voor e-reader, met toestemming van pater Filip Noël van uitgeverij Averbode. Het boek is ook in het Engels te verkrijgen dankzij mijn vroegere collega in het Sint-Lievenscollege, afdeling Sint-Jorisinstituut, dhr. Roland Willemyns in samenwerking met e.h. Marcel De Muynck en in het Frans door de goede zorgen van mevr. Francine Libre-Mathieu – alles bij Amazon.

 

voorkaft NL

Brood om van te leven. De eucharistie bij Charles de Foucauld

Mijn thesis (nu zou dat een masterproef zijn) voor godgeleerdheid uit 1991 werd later wel vertaald in het Engels en het Frans, maar nog niet uitgegeven. Nu is dat in drie talen wel gebeurd, dankzij het vertaalwerk van dhr. Roland Willemyns en van mevr. Francine Libre-Mathieu. Via eigen teksten en brieven van broeder Charles ontdekken we welk een belang hij hechtte aan de eucharistie, het mediteren in de kapel en het aanbidden van het heilig sacrament. Zijn eigentijdse spiritualiteit kan ons helpen om nu beter te verstaan hoe we in een geseculariseerde context mensen dichter bij God kunnen brengen rond de tafel van de Heer. Ook deze drie uitgaven zijn te verkrijgen via Amazon. Ze worden zonder portokosten opgestuurd of naar je e-reader gedownload.

 

AT-Cover-English-V2

Engelse vertaling van Amsterdamse trialogen. Rembrand, van Gogh en Anne Frank in een bijzondere setting over geloof en leven

Toevalligerwijze leerde ik in januari 2019 de Vlaams-Amerikaanse auteur Hugo Uyttenhove leren kennen. Hugo stamt uit Dendermonde maar woont in de VS, waar hij kanjers van romans publiceert. Na de diefstal uit onze Zeelse Sint-Ludgeruskerk van het paneel H. Familie met kleine Sint-Jan de Doper naar een tekening van Michelangelo’s uit de Portland Collectie in het Engelse Nottinghamshire, was Hugo geïnteresseerd om over de diefstal een roman te schrijven. Maar hij wist toen nog niet dat ik zelf al een half jaar een boek over het schilderij aan het schrijven was. Daarom richtte onze samenwerking zich op een ander vlak, nl. de vertaling en het uitgeven van mijn roman over de drie bekende Nederlanders, een boek uit 2011 dat ook al in het Frans verschenen is. Dankzij het vertaalwerk van Hugo Uyttenhove is het boek nu verkrijgbaar in het Engels, zowel geprint als voor e-reader, via Amazon. Bijzondere dank voor deze vertaling, Hugo! Blij dat je vanuit de roman ook aan een toneelstuk  aan het werken bent. Ik ben heel benieuwd wat dat zal worden.

 

schilderij frontaal tekst 3

  Een nieuwe roman: Het Michelangelo-enigma

Sinds ik op 16 februari 2014 door mgr. L. Van Looy, onze Gentse bisschop, ben aangesteld in Zele, raakte ik gefascineerd door een paneelschilderij van de Heilige Familie met kleine Sint-Jan de Doper, dat in een schildersezel naast het hoofdaltaar van de Sint-Ludgeruskerk stond. Het was duidelijk veel ouder dan de vroeg-18de eeuwse kerk. Met stille wenken van Jan Klinckaert, kunsthistoricus, directielid van het CRKC in Heverlee en tevens dirigent van o. a. het Familiekoor uit de Zeelse hoofdkerk, kwamen de geheimen van het schilderij steeds meer aan het licht. Zelf ontdekte ik nogal wat gelijkenissen met figuren die Michelangelo op het plafond van de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad heeft geschilderd. Op aanwijzing van Jan ontdekte ik met de zoekterm Madonna del Silenzio, Onze-Lieve-Vrouw van de stilte, zowel Michelangelo’s tekening uit 1538 als meerdere schilderijen en etsen die erop gebaseerd waren. In mijn enthousiasme heb ik tijdens de kerstvieringen van 2018 de betekenis van het schilderij en de band met kerstmis toegelicht, zonder evenwel Michelangelo te vermelden. Heeft die aandacht iemand aangezet om het paneelschilderij op 11 januari 2019 uit onze kerk te komen stelen? Hopelijk komen we het nog eens aan de weet en nog liever: krijgen we het paneel ooit terug. Voorlopig ontbreekt nog elk spoor.

In elk geval heb ik aan mijn boek een vervolg gebreid, dat mogelijke motieven tot de diefstal en een gefingeerde karakterschets van de heler omvat. Wie de roman zal doorsnuisteren mag zichzelf een oordeel vormen over het enigma, het raadsel of het paneel van Michelangelo’s hand was dan wel van een leerling of volgeling van hem. Evenzeer kan de lezer speculeren wie de dief zou kunnen zijn en wat de beweegredenen voor de nachtelijke inbraak uitmaakten. Wie googelt naar Faroek, Zele krijgt direct een uitgebreide reportage over de stoutmoedige diefstal te zien, in de hoop dat de gouden tip de terugkeer van het schilderij kan veroorzaken.

Het boek Het Michelangelo-enigma is zowel geprint als voor e-reader beschikbaar via Amazon. De Engelse vertaling heeft als titel: Michelangelo’s Enigma.

Ga naar www.amazon.com en tik mijn naam in, dan vind je al mijn boeken die ik via Amazon of andere uitgeverijen gepubliceerd heb.

Dus: nogal wat nieuws in boekenland, wat betreft mijn pennenvruchten. In Zele sprongen de winkeliers begin maart op de kar van de speurders met hun winkelactie: Woar is ‘t schilderei? Wie meerdere winkels aandeed kreeg telkens een stukje schilderij, tot voldoende verzameld werd om een prijs te bekomen!

Afbeeldingsresultaat voor zele woar is 't schilderei

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>